Thursday, September 20, 2012

Van Phung Chi Vuong Htv2

Xem Phim Van Phung Chi Vuong Htv2Van Phung Chi Vuong Htv2

Director:Văn Vĩ Hồng
Diễn viên: Trần Cẩm Hồng, Tuyên Huyên, Hồ Hạnh Nhi, Huỳnh Thục Nghi, Trần Sơn Thông, Trương Quốc Cường, Hồ Định Hân, Mã Trại, Quách Phong, Trần Sảng, Phan Quán Lâm, Trần Vinh Tuấn
Producted by: : 2011
Thể loại: Phim Dã Sữ,
Country: Phim Trung Quốc,
Độ dài: : 29 tap
Năm sản xuất: 2012

Infomation: Phim Vạn Phụng Chi Vương: Bộ! phim đang chiếu trên htv2, Hồ Định Hân ban đầu là tì nữ phục vụ Tuyên Huyên.Phim Vạn Phụng Chi Vương Htv2 Sau đó, cô đã phản bộ và trở thành nội gian cho cả hai phe là Tuyên Huyên và Hồ Hạnh Nhi.Trong phim Vạn Phụng Chi Vương Htv2 vì không muốn làm công cụ cho 2 bên lợi dụng , sau dó cô tìm cách tiếp cận hoàng thượng và đã được hoàng thượng sủng ái và trở thành phi tầng. Và từ đó cô cũng là cái gai trong mắt những phi tầng khác và hoàng hậu cung không ngoại lệ. Nhũng chuổi ngày tiếp theo của cô gái sẽ như thế nào các bạn hãy đón xem Vạn Phụng Chi Vương nhé......<br>

No comments:

Post a Comment