Saturday, September 29, 2012

Phim Nhac Phi Truyen Ky

Phim Nhac Phi Truyen KyNhac Phi Truyen Ky

Director:Đang cập nhật
Actor/Actress: Từ Thiếu Cường, Thái Tế Văn, Phan Chí Văn, Ngụy Thu Hoa, Chân Chí Cường
Sản xuất:: Đang cập nhật
Phm của: Phim Võ Thuật,Phim Dã Sữ,
Country: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 40 Tập
Publish date: 2012

Infomation: Phim Nhạc Phi Truyền Kỳ nói về vị tướng trung quân ái qu! ốc được người dân Trung Hoa ca ngợi truyền tụng từ đời này sang đời khác có tên là Nhạc Phi.Phim kể về Nhạc Phi Truyền Kỳ Nhạc Phi làm quan dưới thời vua Cao Tông, ông cùng Hàn Thế Trung là 2 trung thần nên luôn bị gian thần Tần Khoái rắc tâm hãm hại.Bộ phim Nhạc Phi Truyền Kỳ Khi đang đánh quân Kim gần thằng trận thì Tần Khoái cấu kết với thái tử quân Kim nên đã nịn Cao Tông kêu cầu hòa, Nhạc Phi vì không nghe nên đã lãnh án xử trảm cả nhà. Phim Nhạc Phi Truyền Kỳ ca ngợi tinh thần trung với vua của Nhạc Phi khi ông đồng ý chịu trảm dù biết mình bị oan ức, cuối cùng tuy muộn màng nhưng phim Nhạc Phi Truyền Kỳ đã giải oan cho cái chết của Nhạc Phi khi thái tử nước Kim biết được sự thật mình là con của nước Tống nên đã quay về vạch trần âm mưu của Tần! Khoái.

No comments:

Post a Comment