Saturday, September 15, 2012

Xem phim Nhung Vu An Ky La

Xem Phim Nhung Vu An Ky LaNhung Vu An Ky La

Đạo diễn:La Vĩnh Hiền
Actor/Actress: Vương Hỷ, Chung Gia Hân, Huỳnh Hạo Nhiên, Lý Tư Tiệp, Thạch Tú, Châu Tuệ Mẫn, Uyển Quỳnh Đan, Trần Tú Châu, Trần Quốc Bang, Trịnh Gia Lạc
Sản xuất:: TVB
Category: Phim Hài Hước,
Country: Phim Hồng Kông,
Độ dài: : 20 Tập
Publish date: 2011

Infomation: <span id="result_box" class="" lang="vi"><span class="">Phim Những Vụ Án Kỳ Lạ! xoay quanh câu chuyện của cựu cành sát Encore</span> <span class="hps">(Wong</span> <span class="hps">Hei</span><span>)</span> <span class="hps">là một</span> <span class="hps">thám tử tư nhân</span> <span class="hps">hoạt động</span> <span class="hps">điều tra</span> <span class="hps">các trường hợp</span> <span class="hps">bình thường của bạn</span> <span class="hps">-</span> <span class="hps">mục</span> <span class="hps">mất tích,</span> <span class="hps">người mất tích</span><span>,</span> <span class="hps">ngoại tình,</span> <span class="hps">và muốn</span><span>.Phim kể v�! �� Những Vụ Án Kỳ Lạ</span> <span class=&quo! t;hps&qu ot;>Trong khi điều tra</span> <span class="hps">một trường hợp</span> <span class="hps">ngoại tình</span> <span class="hps">liên</span> <span class="hps">quan</span> <span class="hps">đến</span> <span class="hps">một nhóm</span> <span class="hps">các mô hình</span><span>, Encore</span> <span class="hps">gặp</span><span class="hps"></span> <span class="hps">&lt;Dak</span> <span class="hps">Jai&gt;</span> <span class="hps atn">(</span><span>Linda</span> <span class="hps">Chung)</span><span>, áo</span><span class="hps"></span> <span class="hps">mẹ</span> <span class="! ;hps">biến mất</span> <span class="hps">cách đây 20 năm</span><span>.Bộ phim Những Vụ Án Kỳ Lạ</span> <span class="hps">Sau khi</span> <span class="hps">mình vào</span> <span class="hps">một tai nạn</span> <span class="hps">lái xe say rượu</span><span class="">, có vẻ như</span> <span class="hps">không ai có thể</span> <span class="hps">nhìn thấy cô ấy</span> <span class="hps">ngoại trừ</span> <span class="hps">Encore</span><span>.</span> <span class="hps">Với</span> <span class="hps">không có ai khác</span> <span class="hps">để chuyển đến</span><span>,</span>&nbsp; <span class=! "hps">gậy</span> <span class="hps! "&g t;với Encore</span> <span class="hps">và hỏi anh ta</span> <span class="hps">để</span> <span class="hps">giúp đỡ tìm kiếm</span> <span class="hps">cho mẹ cô</span><span>.</span> <span class="hps">Một</span> <span class="hps">loạt các điều tra</span> <span class="hps">được thiết lập</span> <span class="hps">như</span> <span class="hps">Encore</span> <span class="hps">giúp</span><span class="hps"></span> <span class="hps">với</span> <span class="hps">tình trạng khó khăn</span> <span class="hps">tàng hình</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">cô</span>! <span class="hps">và</span><span class="hps"></span> <span class="hps">sử</span> <span class="hps">dụng</span> <span class="hps">những khả năng mới</span> <span class="hps">của</span> <span class="hps">cô</span> <span class="hps">tìm thấy để giúp</span> <span class="hps">điều tra</span> <span class="hps">Encore</span><span></span></span>

No comments:

Post a Comment