Monday, September 17, 2012

Xem phim Cung Tam Ke

Phim Cung Tam KeCung Tam Ke

Biên đạo Mai Tiểu Thanh
Diễn viên: Xa Thi Mạn, Trịnh Gia Dĩnh, Dương Di, Trần Hào
Production:: TVB
Phm của: Phim Dã Sữ,
Country: Phim Hồng Kông,
Thời lượng:: 33 Tập
Năm phát hành: 2009

Infomation: Bộ phim Cung Tâm Kế lấy bồi cảnh vào năm thứ ba đại trung đường tuyên tông, thần sách quân dại tướng quân Mã Nguyên Chí tham ô làm bậy, dã tâm lang sói, âm mưu lật đổ triều cương, giết vua đoạt quyền, loại bỏ những người ! khác phe.Phim kể về Cung Tâm Kế Truy sát ngự tiền đới đao thị vệ Cao Hiển Dương, rồi lập bẩy giết vua Chân Tông nắm giữ triều chánh, độc chiếm Đại Đường còn dã truyền thánh chỉ tự làm giám quốc,được cả thiên hạ.Bộ phim Cung Tâm Kế Trong hậu cung lúc bấy giờ Kim Linh dựa vào Mã Nguyên Chí lọng hành, âm mưu giết Thái hậu sau đó đổ oan cho Tam Hảo, nhằm tiêu diệt Tam Hảo nắm giữu hậu cung. Lưu Tam Hảo là một người tốt bụng, lúc nào cũng bảo vệ cho Kim Linh, nhưng với dã tâm thâm độc, cô đã quên hết tình nghĩa tỷ muội với Tam Hảo...Phim Cung Tâm Kế nói về những dã tâm và những nguy hiểm tiền ẩn từ bên trong những con người sống nơi cung cấm, tìm mọi cách hãm hại lẫn nhau, tranh giành quyền lợi...

No comments:

Post a Comment