Thursday, September 20, 2012

Phim Tieu Ly Phi Dao 2000

Tieu Ly Phi Dao 2000Tieu Ly Phi Dao 2000

Biên đạo Viên Hòa Bình
Với sự tham gia của: Tiêu Ân Tuấn, Ngô Kinh, Phạm Băng Băng, Cao Hùng, Tiêu Tường, Giả Tịnh Văn, Du Phi Hồng
Producted by: : Đang cập nhật
Phm của: Phim Võ Thuật,Phim Dã Sữ,
Country: Phim Trung Quốc,
Time:: 41 tập
Publish date: 2000

Infomation: Phim Tiểu Lý Phi Đao: bộ phim nói về một mối hiềm k! hích giữa lý gia và Long Khiếu Vân, và cuộc chiến giữa tà đạo và chính đạo.Phim kể về Tiểu Lý Phi Đao 2000 Tứ đại môn phái đã tham gia để tiêu diệt tà ma, và phía ma đạo chỉ còn con gái của ma đạo là Thi Âm sống xót.Bộ phim Tiểu Lý Phi Đao 2000 Thi Âm được tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan cứu mạng, trên đường bị truy sát 2 người đã gặp Long Khiếu Vân và đã được anh cứu giúp. Ho đã trốn tại lý gia. Phim Tiểu Lý Phi Đao cũng nói về tình cảm của Tầm Hoan và Thi Âm nhưng do Long Khiếu Vân có mối thù sâu nặng với gia đình họ lý nên đã tìm mọi cách để chiếm đoạt Thi Âm người mà Tầm hoan yêu thương nhất. Cuối cùng Tầm Hoan cũng bỏ tất cả tài sản cho Thi Âm và Long Khiếu Vân ra đi phiêu bạc tìm men rượu giải sầu, nhưng vẫn bị người trong gian hồ truy sát, ở ph! ần cuối của bộ phim Tiểu Lý Phi Đao cho khán gi�! � nhiề u pha võ thuật đẹp mắt....<br>

No comments:

Post a Comment