Saturday, September 8, 2012

Phim Tan Tam Quoc Dien Nghia

Xem Phim Tan Tam Quoc Dien NghiaTan Tam Quoc Dien Nghia

Biên đạo Cao Hy Hy
Diễn viên: Lục Nghị, Trần Kiến Bân, Trần Hảo, Hà Nhuận Đông, Lâm Tâm Như
Producted by: : Đông Phương Hằng Hòa Bắc Kinh
Phm của: Phim Chiến Tranh,Phim Dã Sữ,
Country: Phim Trung Quốc,
Thời lượng:: 95 Tập
Năm phát hành: 2010

Infomation: Phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa là một bộ phim cổ trang lịch sử nhiều tập của Trung Quốc.Phim kể về Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa  xoay quanh quá trình hình thành của ba nước Ngụy, Thục, Ngô cùng với các nhân vật lịch sử nổi tiếng Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Chu Du, Tào Tháo, Tư Mã Ý, Tôn Quyền.Bộ phim Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa Với các tình tiết diễn biến chính sự trong phim cùng với những mưu sách về chính trị, quân sự của Gia Các Lượng và những mâu thuẫn trong chiến lược quân sự giữa Lưu Bị và Gia Các Lượng, bất đồng giữa Tôn Quyền và Chu Du, rắc rối trong vấn đề tình cảm giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Châu Phi tạo nên sự lôi cuốn người xem.  Bên cạnh đó với đội ngũ diễn viên hùng hậu và bối cảnh hoành tráng,... đã tạo nên sự thành công của bộ phim truyền hình nhiều tập này

No comments:

Post a Comment