Friday, September 14, 2012

Phim Luoi Cua 3

Luoi Cua 3Luoi Cua 3

Biên đạo Darren Lynn Bousman,
Với sự tham gia của: Bahar Soomekh,Tobin Bell,Angus Macfadyen,Dina Meyer,Kim Roberts,Shawnee Smith
Sản xuất:: Đang cập nhật
Thể loại: Phim Kinh Dị,
Phim nước: Phim Châu Á,
Time:: 104 phút
Publish date: 2006

Infomation: <span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; ">Cũng giống về mặt nội dung của phần 1 và 2 với phim lưỡi cưa 3 lần này cũng nói về tên sát nhân giết người và cuộc t! ruy đuổi của cảnh sát , những màn chết chóc kinh dị sẽ làm các bạn ghê rợn</span> .Câu chuyện phim Lưỡi Cưa 3.Phim Lưỡi Cưa 3

No comments:

Post a Comment