Monday, September 17, 2012

Giac Mong Li Giang

Giac Mong Li GiangGiac Mong Li Giang

Director:Đang cập nhật
Actor/Actress: Khấu Thế Huân, Trương Nghị, Trinh Gia Du, Cao Phong...
Producted by: : Đang cập nhật
Category: Phim Tình Cảm,
Phim nước: Phim Trung Quốc,
Time:: 30 tập
Năm sản xuất: 2010

Infomation: Phim Giấc Mộng Li Giang nói về cuộc tình éo le của hai thấy trò nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới.Câu chuyện phim Giấc Mộng Li Giang Thẩm Mộ Quang là một nhà điêu khắc nổi tiếng được chủ của Ngu Tự Lạc Viên mời đến Quế Lâm giảng bài cho các học sinh của trường.Phim Giấc Mộng Li Giang Khi đó người làm công cho trường là Trọng Văn cũng đến. Phim Giấc Mộng Li Giang bắt đầu câu chuyện éo le khi một ngày nọ, Mộ Quang nhìn thấy bản vẻ phát thảo của Trọng Văn, ông liền thuyết phục nhà trường cho Trọng Văn làm đệ tử của ông. Mặc Lợi là bạn gái của Văn Trọng nhưng Mộ Quang đã phải lòng cô từ đó thầy trò của họ rơi vào mối tình tay ba, càng rắc rối hơn khi con gái của ông chủ Ngu Tự Lạc Viên lại yêu Trọng Văn Mối Tình éo le này sẽ có kết quả ra sao? Thầy trò Mộ Quang và Trọng văn có vì tình cảm này mà làm mất tình cảm thấy trò hay không?

No comments:

Post a Comment