Tuesday, October 2, 2012

Han So Ba Vuong

Xem Phim Han So Ba VuongHan So Ba Vuong

Director:Lý Chiêm Thắng
Diễn viên: Trịnh Thiếu Thu, Giang Hoa, Trương Khả Di, Ngô Mỹ Hạnh, Lê Diệu Tường, La Lạc Lâm, Tưởng Chí Quang, Lâm Vỹ Thần, ...
Production:: Đang cập nhật
Category: Phim Chiến Tranh,Phim Dã Sữ,
Phim nước: Phim Trung Quốc,
Time:: 30 tập
Publish date: 2004

Nội dung phim: Phim Hán Sở Bá Vương: ! Lấy nối cảnh thời vua Tần Thủy Hoàng năm 224 trước công nguyên, khi ông lên ngôi vua, nhân dân oan trách, lầm than vì những chính sách ông đua ra quá khắc nghiệt.Bộ phim Hán Sở Bá Vương Vì thế thời đó có rất nhiều cuộc nỗi dậy đấu tranh chống lại ách thống trị của ông.Câu chuyện phim Hán Sở Bá Vương Trong đó có Hạng Võ và Lưu Bang. Phim Hán Sở Bá Vương chính là nói về cuộc chiến giữa hai vị anh hùng đó với Tần Thủy Hoàng dưới sự giúp đỡ của Lữ Trĩ. Ban đầu vốn dĩ Lữ Trĩ muốn cùng Hạng Võ góp sức nhưng anh chê con là phận nữ nhi nên không chịu, sau đó Lữ Trĩ gặp Lưu Bang hai người họp tác. Còn Hạng Võ sau khi thắng sơn tặc Anh Bố cũng họp tác với Lưu Bang cùng nhau chống Tần.

No comments:

Post a Comment